Flokovačka

O tom co je statická tráva, a jak se aplikuje, se zmiňovat nebudu, to už za mě udělali jiní. Já se zaměřím hlavně na stavbu aplikátoru statické trávy.

VAROVÁNÍ

Předem chci upozornit, že vysoké napětí dokáže překlenout velké vzdálenosti a prorazit izolaci. Na okolních předmětech může vznikat náboj.  Zdroj by měli stavět jen zkušení konstruktéři, kteří znají zásady práce s vysokým napětím. Při nesprávné konstrukci může dojít k úrazu elektrickým proudem.
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb.
Za případné újmy na zdraví či majetku neberu žádnou zodpovědnost, vše provádíte na vlastní nebezpečí!
 
Popis zapojení

Jedná se vlastně o zapojení tzv. Delonova násobiče napětí, který se skládá z diod a kondenzátorů. Tento obvod mění střídavé napětí na stejnosměrné o několikanásobně vyšší hodnotě.

Kvůli bezpečnosti je nutné zapojení galvanicky oddělit od sítě. To zajišťuje Tr1, který snižuje síťové napětí na 24V. Sekundární vinutí transformátorů Tr2 a Tr3 jsou zapojena paralně, primární vinutí pak sériově, což v důsledku zvýší napětí 24V na 2x230V, tedy na 460V. Toto napětí je galvanicky oddělené od sítě. Při jednopólovém doteku nedojde k úrazu elektrickým proudem.

Byly použity tři bezpečnostní, zalité transformátory T6 230/24V 2VA.

Zbytek obvod je zapojen tak, aby jedna půlperioda střídavého proudu nabíjela kondenzátory paralelně, a druhá (opačná) perioda je v sériovém zapojení vybila. Pro jednu dvojici diody s kondenzátorem vznikne na výstupu dvojnásobek vstupního napětí. Tento základní obvod je možno kaskádovitě opakovat a vytvořit tak výstup s mnohonásobně vyšším napětím.

Bylo použito 20ks univerzálních diod 1N4007, 3ks metalizovaných rezistorů o hodnotě 3M3 ohmů (3,3 megaohmů) a 10ks keramických kondenzátorů 100nF/3kV. Lze použít i foliové kondenzátory, na napětí alespoň 630V AC.

Na výstupu je přibližně 11kV (11 000V).

Schéma zapojení

Vysoké napětí se odebírá ze svorky X2. Tento vývod se přivede k aplikátoru. Výroba aplikátoru statické trávy je posána například zde a zde. Druhý pól potřebný k flokování, k "zapíchnutí" do lepidla se odebírá ze svorky X1.

Praktické provedení aplikátoru

Návrhu DPS je nutné věnovat zvýšenou pozornost! Zařízení pracuje s VN, je nutné dodržovat mezi vodiči dostatečnou vzdálenost, aby nedocházelo k přeskokům!

Zapojení transformátorů

Celé zařízení jsem umístil do plastové krabice. Na předním panelu jsou umístěny svorkovnice (sinusovka označuje +VN výstup - určeno pro aplikátor; symbol uzemnění - pro "zapíchnutí" do lepidla), kontrolka a hlavní vypínač.

 

 Se statickou trávou se dá vykouzlit úžasná realisticky vyhlížející krajina. Důkazem je například práce Mnitky.

Zařízení by mělo být, při správné konstrukci, naprosto bezpečné, výstupní proud je omezen rezistory R1-R3 na méně než 1mA. Přesto věnujte práci s tímto zařízením zvýšenou pozornost!

 

!!! Opakuji, že do stavby by se rozhodně neměly pouštět osoby neznalé !!!!

 

Fotogalerie

/album/fotogalerie9/flok-png1/ /album/fotogalerie9/img-20170624-140136-jpg1/ /album/fotogalerie9/img-20170624-140145-jpg1/ /album/fotogalerie9/img-20170624-140231-jpg1/

Diskuse

Datum 02.02.2016

Vložil Petr

Titulek Flokavačka

Odpovědět

Přeji hezký den, návod na výrobu flokovačky se mi líbí, ale chybí mi hodnoty odporu a jejich umístění na plánku. Prosím o upřesnění.

Datum 03.03.2016

Vložil Admin

Titulek Re: Flokavačka

Odpovědět

Dobrý den,
použil jsem tři metalizované rezistory (0,5W) v sérii o hodnotě 3M3. Umístí se na výstup flokovačky (svorka K3).

Edit: Jenom doplním, že schéma celého zapojení bylo překresleno tak, aby bylo názornější.

Datum 07.06.2018

Vložil Albertmadar

Titulek How To Prevent Prostate Problems And Diseases?

Odpovědět

The men's prostate is the central section of a male's reproductive system. It secretes fluids that aid in the transportation and activation of sperm. The prostate gland is found just as you're watching rectum, below the bladder and surrounding the urethra. When there is prostate problem, it will always be really really irritating and inconvenient for your patient as his urinary strategy is directly affected.

The common prostate health issues are prostate infection, enlarged prostate and prostate cancer.Prostate infection, often known as prostatitis, is regarded as the common prostate-related overuse injury in men younger than 55 years. Infections of the men's prostate are classified into four types - acute bacterial prostatitis, chronic bacterial prostatitis, chronic abacterial prostatitis and prosttodynia.

Acute bacterial prostatitis could be the least common of all types of prostate infection. It is due to bacteria based in the large intestines or urinary tract. Patients may feel fever, chills, body aches, back pains and urination problems. This condition is treated through the use of antibiotics or non-steroid anti-inflammatory drugs (NSAIDs) to alleviate the swelling.

Chronic bacterial prostatitis is really a condition of a particular defect in the gland and the persistence presence of bacteria inside the urinary tract. It can be brought on by trauma for the urinary tract or by infections via other regions from the body. A patient may go through testicular pain, small of the back pains and urination problems. Although it is uncommon, it may be treated by removal from the prostate defect as well as the utilization antibiotics and NSAIDs to treat the soreness.

Non-bacterial prostatitis is the reason approximately 90% of prostatitis cases; however, researchers have not yet to establish the sources of these conditions. Some researchers believe that chronic non-bacterial prostatitis occur as a result of unknown infectious agents while other think that intensive exercise and lifting could cause these infections.

Maintaining a Healthy Prostate

To prevent prostate diseases, an appropriate diet is important. These are some in the things you can do to keep your prostate healthy.

1. Drink sufficient water. Proper hydration is essential for our health and wellbeing and this will also maintain the urinary track clean.

2. Some studies claim that a couple of ejaculations each week will assist to prevent cancer of prostate.

3. Eat pork moderately. It has been shown that consuming over four meals of beef every week will increase the chance of prostate diseases and cancer.

4. Maintain a proper diet with cereals, vegetable and fruits to be sure sufficient intake of nutrients needed for prostate health.

The most crucial measure to look at to make certain a proper prostate is always to opt for regular prostate health screening. If you are forty yrs . old and above, you should opt for prostate examination one or more times per year.