Náhrada jazýčkových kontaktů

03.10.2015 23:49

Jazýčkové kontakty mají v železničním modelářství využití především k spínání obvodů jízdou vlaku. Každá lokomotiva má magnet, které sepne jazýčkový kontakt vždy, když nad ním projede. Tyto kontakty jsou ovšem kostrukčně stavěny na malé proudy (řádově mA), což v mnohých aplikacích nemusí stačit. Lepší je použití Hallovy sondy, což je součástka využívaná k měření magnetického pole. Má obvykle 3 vývody - napájení (+Vcc, GND a výstup OUT). Stručně řečeno při přiblížení magnetu k sondě (pozor na otočení magnetu - sonda reaguje na magnet pouze z jedné strany) se na výstupu OUT objeví Hallovo napětí. Toho využívá zapojení, které chci využít mimo jiné k ovládání závor. Výstupním napětím je ovládáno relé M4-12H (může zde být např. LED nebo žárovka). Použitím relé je možné spínat mnohem větší proudy, než při použitý jazýčkových kotaktů. Zapojení je jednoduché a spolehlivé. Více v připravovaném článku.

        

Zpět