Ostatní zapojení

Zde naleznete zapojení, která se jinám zařadit nedala.

Elektronická pojistka

Časový spínač s NE555

Zpožďovací obvod

Flokovačka