Konstrukce

Dlouho jsem přemýšlel, jakým způsobem ovládat výměny na modelovém kolejišti. Od použití dostupných komerčních produktů mě odrazovala hlavně jejich cena, která je poměrně vysoká. Již dlouho jsou mezi železničními modeláři rozšířena modelářská serva. Mají poměrně velkou sílu, ale přesto jsou poměrně malá. I já jsem se, po vzoru mnoha jiných kolegů  rozhodl, že je využiji právě pro ovládání výměn.

Jelikož jsem, co se ovládání kolejiště týká (stavění vlakových cest a ovládání příslušenství, jízdu vlaku jako takovou ovládám digitálně), zarytý analogista, upravil jsem si servo pro ovládání pomocí změny polarity napětí. Pro tento účel jsem servo rozebral, ostranil přívodní kablík a odpájel drátky vedoucí k motorku. Ovládací DPS serva jsem nechal nezapojenou na svém místě, ničemu by neměla vadit. Nyní stačí připájet nové, dostatečně dlouhé vodiče na motorek a celé servo znovu zkompletovat. Nyní se upravené servo chová jako "běžný" stejnosměrný motorek, nesmíme však zapomenout, že jsou v něm stále mechanické dorazy, které nedovolí otočení serva o 360°! Pro použití serva jako přestavník výměny by byla taková úprava zbytečná.

Je ovšem nutné servo upevnit do držáku, pomocí něhož bude upevněno pod výměnu. Jelikož jsem člověk od přírody líný, nechtělo se mi stříhat držáky z plechu (ne každý má doma dílnu). Po prohledání internetu jsem objevil produkt DCC Doma - "Držák serva". Cena je velmi příznivá, výrobek ušetří mnoho času a hlavně práce - stačí pouze naohýbat.

Po naohýbání do potřebného tvaru jsem pomocí dvou šroubů M3 a několika matek upevnil upravené servo do držáku. Vše pasuje naprosto přesně. Nyní stačí podobným způsobem připevnit dva mikrospínače, které slouží jako koncové dorazy - viz. schéma zapojení. polohu přestavníku je tedy možné přepínat pomocí polarity napětí - jednoduchým přepínačem, H-můstekm, kontakty relé,...

Princip je velmi jednoduchý. Pokud přivedeme + pól zdroje např. na pravou svorku, obvod je uzavřen, motor se točí až do chvíle, kdy sepne kontakt MS1. Ten přeruší obvod, motor stojí. Pokud nyní změníme polaritu napětí (+ pól dáme na levou svorku), dioda D1 je v propustném směru, přemostí rozepnutý kontakt MS1, motor se začne točit na druhou stranu až do chvíle, kdy sepne kontakt MS2. Po další změně polarity napájecího napětí se opět motor začne točit na druhou stranu.

Zapojením přestavníku a celého zhlaví konkrétní stanice, včetně návěstidel, se bude zabývat další příspěvek.

Konstrukce

/album/fotogalerie-konstrukce/img-20170525-162943-jpg/ /album/fotogalerie-konstrukce/img-20170525-163054-jpg/ /album/fotogalerie-konstrukce/img-20170525-163237-jpg/ /album/fotogalerie-konstrukce/img-20170525-163500-jpg/ /album/fotogalerie-konstrukce/img-20170525-163659-jpg/ /album/fotogalerie-konstrukce/img-20170525-163955-jpg/ /album/fotogalerie-konstrukce/img-20170525-164325-jpg/ /album/fotogalerie-konstrukce/img-20170525-164833-jpg/ /album/fotogalerie-konstrukce/img-20170525-170308-jpg/ /album/fotogalerie-konstrukce/img-20170525-170320-jpg/

Anketa

Používáte serva jako přestavíky?

Celkový počet hlasů: 24

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.