Železniční přejezdy

Železniční přejezd je podle definice v českém zákonu o silničním provozu místo, kde se úrovňově kříží pozemní komunikace se železnicí, popřípadě s jinou dráhou ležící na samostatném tělese, a označené příslušnou dopravní značkou.

Železniční přejezdy jsou nedílnou součástí většiny modelů kolejišť. Svým detailním provedením mohou pozvednout úroveň kolejiště o třídu výše.

 

MODEL ŽELEZNIČNÍHO PŘEJEZDU AŽD71

MECHANICKÉ ZÁVORY typu PZM-1

BLIKAČE NEJEN PRO ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZD