Běhající světlo

Jak už název napovídá, jde o obvod, který může např. simulovat blikající silniční uzávěry.

Schéma zapojení

Popis zapojení
Pohled na schéma ukazuje běhající světlo, které se zdánlivě obejde bez oscilátoru. V zapojení je použit obvod 4017 (dekadický čítač s 10 dekódovanými výstupy), který potřebuje ke své funkci zdroj hodinového signálu. Pro tento účel se většinou používá zapojení s 555, popř.  RC článek. Poněkud netradičně je v tomto zapojení jako zdroj tohoto signálu použita samoblikající LED dioda, která bliká s frekvencí asi 3Hz a ve spojení s rezistorem vyrábí již zmiňovaný hodinový signál pro 4017. Napájecí napětí pro některé blikající LED nesmí překročit 7V, při provozu s předřadným odporem je 9V ze zdroje ještě snesitelných.
Hodnota rezistorů R1 až R9 je 1k. 
 
Asi jedinou nevýhodou tohoto zapojení je, že není možné měnit  frekvenci hodinového signálu tzn. rychlost "běhání" světla. Pokud bychom chtěli rychlost světla regulovat, bylo by možné jako zdroj taktovacího signálu využít např. integrovaný obvod NE555.
 

 

Fotogalerie

/album/fotogalerie4/light-sch-png1/ /album/fotogalerie4/light-obr-jpg/

Diskuse

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.