Ovladač krokového motoru

Krokový motor je synchronní točivý stroj většinou napájený impulsy stejnosměrného proudu. Magnetické pole je generováno postupným napájením jednotlivých pólových dvojic. Pohyb rotoru krokového motoru je při nízkých rychlostech nespojitý, rotor se pohybuje mezi stabilními polohami vždy v určitém úhlu – mluvíme o pohybu v krocích. Počet kroků (stabilních klidových poloh) je dán počtem pólových dvojic, rovněž může být ovlivněn způsobem ovládání. K pohybu tohoto motoru je vždy třeba řídící elektronika – ovladač krokového motoru.

Popis, výhody a nevýhody krokových motorů lze najít zde

Níže popsaný ovladač umožňuje měnit směr i rychlost otáčení motorků v unipolárním zapojení (má většinou 5 nebo 6 vývodů). Já plánuji použít krokový motor jako pohon závor.

Schéma zapojení

 

 

 

 

 

 
Popis zapojení

Tento obvod řídí otáčky krokového motoru pomocí 100k trimru . Směr otáčení je dán dvojitým přepínačem. Napájecí napětí krokového motoru musí být 12V, odpor jedné fáze motoru maximálně 110 ohm a musí mít 5 nebo 6 vodičů (viz výše). LED diody zabraňují zničení výstupních tranzistorů (POZOR - LED diody jsou záměrně zapojeny obráceně!). Tyto LED diody zobrazují impulzy, kterými se krokový motor ovládá. Frekvenci vytváří časovač 555. Odpor 27k omezuje spolu s kondenzátorem 100n maximální výstupní frekvenci integrovaného obvodu 555, která je bezpečná pro provoz krokového motoru. Výstup z pinu 3 časovače 555 se přivádí na vstup clk integrovaného obvodu 4013.  4013 se dvěma klopnými obvody typu MOS (CMOS), který vytváří posloupné impulzy do jednotlivých fází motoru (F1-F4).

 
Článek byl publikován online zde [English]

Fotogalerie

/album/fotogalerie-ovladac-krokoveho-motoru/krok-sch-png1/ /album/fotogalerie-ovladac-krokoveho-motoru/krok-obr-jpg/

Ovladač krokového motoru

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.