Ovladač modelářského serva

O tom co modelářské servo je a co umí zde psát nebudu, to už udělali jiní. Budu se tedy věnovat pouze popisu funkce tohoto zapojení.

Stiskem tlačítka se servo posune do polohy, která se dá měnit hodnotou rezistoru zapojeného sériově s daným tlačítkem a v té poloze zůstane dokud je tlačítko sepnuto.  Ro rozepnutí tlačítka se servo vrátí do své výchozí polohy. Tento ovladač pohybuje se servem rychle, není tudíž vhodný pro aplikace, kde je vyžadován pomalý pohyb jako závory, otevírání vrat a pod. Zapojení je tedy spíše vhodné  na otestování funkce serva.

Schéma zapojení

Popis zapojení
Časovač 555 v tomto zapojení pracuje jako multivibrátor – generuje pravidelné kmity obdélníkového průběhu. Po připojení napájecího napětí se začne kondenzátor C1 nabíjet přes rezistory R1 a R3 (při stisknutém tlačítku S2), během tohoto procesu je na výstupu (3) logická úroveň H. Spojené vstupy 2 a 6, snímají napětí na kondenzátoru C1 a jakmile dosáhne 2/3 napájecího napětí, obvod překlopí, na výstupu se objeví úroveň L a kondenzátor se začne vývodem vybíjení (7) přes rezistor R3 vybíjet. (Místo dvou tlačítek je možné jeden použít přepínač)
To trvá tak dlouho dokud, jeho napětí nedosáhne 1/3 napájecího napětí. V ten okamžik se obvod opět překlopí, tranzistor na vývodu 7 se zavře (přestane vybíjet kondenzátor) a kondenzátor se znovu nabíjí přes R1 a R3. Celý děj se opakuje dokud je přítomno napájecí napětí. 
Z toho vyplívá, že změnou hodnoty rezistorů R2 a R3 lze změnit dobu, kdy dosáhne napětí na kondenzátoru 2/3 napájecího napětí.
Zapojení je jednoduché a mělo by fungovat na první zapojení.

 

Fotogalerie

/album/fotogalerie1/servo-sch-png1/ /album/fotogalerie1/servo-obr-jpg/

Diskuse

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.